Logotip UOC
Universitat Oberta de Catalunya
Telefónica

Càtedra Telefónica-UOC
de Disseny i Creació Multimèdia

kontainer és un agregador de publicacions sobre art, disseny i tecnologia que busca establir una “conversa” entre les publicacions, amb la intenció d’enllaçar continguts, connectar públics, generar xarxes i arribar a diferents entitats, investigadors, estudiants i ciutadans/nes interessats/des en l’àmbit de la creativitat.

Read more

kontainer és un agregador de les publicacions de la UOC sobre art, el disseny i la tecnologia.

Aquestes publicacions inclouen les revistes amb més de deu anys d’existència que han aconseguit un lloc en el món del disseny i l’art amb una qualitat i un volum de públic considerable: Mosaic i Artnodes.

També participen els blogs:
Design Matters promogut per la Càtedra en Disseny i Creació Multimèdia i
Art Matters impulsat com la faceta més dialògica de l’esmentada Artnodes, originat en el Postgrau d’Art i Cultura Digital UOC-Laboral i que actualment es connecta directament amb la assignatura “Sector de l’Arts Visuals” del Màster de Gestió Cultural, així com amb altres matèries vinculades a l’art.

Aquestes iniciatives de difusió en línia mantenen públics que divergeixen i en ocasions també es solapen, però que, definitivament, comparteixen camps d’interès i que són capaços d’entaular un diàleg entre elles enriquidor, que deriva a mostrar justament aquests camps des de diferents perspectives, i amb diferents estils discursius.

És la necessitat de fomentar aquesta fèrtil “conversa” entre les publicacions, conjuntament amb la intenció de facilitar l’encreuament de públics, la generació de xarxes, la connexió amb diferents entitats, investigadors, estudiants i ciutadans/es interessats/des en l’àmbit de la creativitat, així com l’interès en promoure la visibilització de cadascuna d’aquestes iniciatives, el que ens ha impulsat cap a l’agregador que aquí presentem.