Logotip UOC
Universitat Oberta de Catalunya
Telefónica

Càtedra Telefónica-UOC
de Disseny i Creació Multimèdia

kontainer és un agregador de publicacions sobre art, disseny i tecnologia que busca establir una “conversa” entre les publicacions, amb la intenció d’enllaçar continguts, connectar públics, generar xarxes i arribar a diferents entitats, investigadors, estudiants i ciutadans/nes interessats/des en l’àmbit de la creativitat.

Read more